Friday, July 31, 2009

Cuti sambil Beramal

NULUNG bala kaban gawa ngumpul rumput....

Ukai semina posing ba traktor but also driba traktor nyak- occasionally jak maya traktor nadai narit muatan...best lak nemu driba traktor......
PIOBALANJUN.COM